ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Προπτυχιακά στην Αγγλία

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια συγκαταλέγονται στα πιο διάσημα πανεπιστήμια παγκοσμίως και αποτελούν σημείο αναφοράς για πολύ μεγάλες εξελίξεις σε Επιστήμες που αφορούν την Τέχνη, τη Μηχανολογία και τις Επιχειρήσεις. Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια προσφέρουν εμπειρία, παράδοση, οργάνωση, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό, υποστήριξη στους φοιτητές και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίπεδο Αγγλικής Γλώσσας για την Εισαγωγή στα Βρετανικά Πανεπιστήμια

Βασική προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος ενδιαφερόμενος φοιτητής να μπορεί να επικοινωνήσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο κάνοντας χρήση της Αγγλικής γλώσσας. Πτυχία Αγγλικής γλώσσας που γίνονται δεκτά από τα Βρετανικά Πανεπιστήμια είναι:

International English Language Testing (IELTS)
Cambridge Proficiency
GCE
TOEFL
A-Levels

Εισαγωγή σε Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας

Ένας απόφοιτος Λυκείου μπορεί να γίνει δεκτός σε Βρετανικά Πανεπιστήμια έχοντας τα εξής:

  • Καλό βαθμό απολυτηρίου
  • Καλό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ και οι κάτοχοι Διεθνούς Απολυτηρίου (Ι.Β) μπορούν να γίνουν δεκτοί στα Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Προθεσμίες για να Γίνουν Δέκτες οι Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι για Πτυχιακές σπουδές στα Βρετανικά Πανεπιστήμια πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας UCAS μέχρι τις 15 Ιανουαρίου της χρονιάς που θέλουν να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο. Αν κάποιος αποφασίσει ότι θέλει να σπουδάσει στη Μεγάλη Βρετανία μετά τη λήξη της προθεσμίας τότε πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, στην οποία φυσικά μπορεί να βοηθήσει το γραφείο μας.

Σπούδασε: Ιατρική, Οδοντιατρική, Ψυχολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μηχανολογία/ Ηλεκτρολογία, Αρχιτεκτονική, Νομική, Φυσιοθεραπεία, κ.ά., στα καλύτερα Βρετανικά Πανεπιστήμια!

Αν θες να σπουδάσεις στην Αγγλία, εδώ θα βρείς όλα όσα χρειάζεσαι

ΚΛΕΙΣΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ!